Αγορά των μηχανημάτων του προγράμματος

Ολοκληρώθηκε η αγορά των παρακάτω μηχανημάτων στα πλαίσια του προγράμματος:

 

ΜΙΚΡΟΣ  ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΣ  ΦΟΡΤΩΤΗΣ Bobcat

θα καλύψει τις ανάγκες του Δήμου Ανωγείων για την φόρτωση των κτηνοτροφικών αποβλήτων από τα ποιμνιοστάσια της περιοχής και την διαμόρφωση των σειραδίων κομποστοποίησης στην κεντρική μονάδα που θα δημιουργηθεί.

 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ Mercedes

θα καλύψει τις ανάγκες του Δήμου Ανωγείων για την μεταφορά των κτηνοτροφικών αποβλήτων από τα ποιμνιοστάσια της περιοχής στην κεντρική μονάδα που θα δημιουργηθεί

 

 

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ   ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΑΣ   ΚΟΜΠΟΣΤ

θα καλύψει τις ανάγκες του Δήμου Ανωγείων για την αναστροφή (ανάμιξη, αερισμό) σειραδίων κομποστοποίησης από κτηνοτροφικά απόβλητα της περιοχής στην κεντρική μονάδα αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας που θα δημιουργηθεί για τις ανάγκες του έργου.  Παράλληλα έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις για την κατασκευή της Κεντρικής Μονάδας Κομποστοποίησης.

 


Δημοσιεύτηκε την 03/02/2014 - 10:16:44

Κατασκευή ιστοσελίδων Ints Κατασκευή ιστοσελίδων Ints
Επιστροφή στην κορυφή