Πακέτα Εργασίας

ΠΕ 1  Διαχείριση & Συντονισμός
Ενέργεια 1.1  Προπαρασκευαστικές Δραστηριότητες
Ενέργεια 1.2 Διαχείρ./Παρακολούθ./Συντονισμός /Reporting
Ενέργεια 1.3 Εξωτερικοί Δικριβωτές
ΠΕ 2 Πληροφόρηση & Δημοσιότητα
Ενέργεια 2.1  Ημερίδες πληροφόρησης Δ. Ανωγείων
Ενέργεια 2.2 Ημερίδες πληροφόρησης Δ. Αραδίππου
Ενέργεια 2.3 Πληροφοριακό Site του έργου
Ενέργεια 2.4 Υλικό Πληροφόρησης (φυλλάδια, CDs)
Ενέργεια 2.5 Τίτλος
ΠΕ 3 Καταγραφή Υπάρχουσας Κατάστασης και Κτηνοτροφικών Μονάδων 
Ενέργεια 3.1 Χαρτογράφηση κτηνοτροφικών μονάδων στα όρια των Δήμων/Χαρτογραφική Αποτύπωση Αποτελεσμάτων
Ενέργεια 3.2 Καταγραφή ποσότητας ποιότητας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
Ενέργεια 3.3 Περιβαλλοντικές Μετρήσεις και Αναλύσεις
Ενέργεια 3.4 Εξετάσεις Υγείας κτηνοτρόφων - ζώων
Ενέργεια 3.5  
ΠΕ 4 Σχεδιασμός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Κτηνοτροφικών Αποβλήτων 
Ενέργεια 4.1  Σχεδιασμός Συστήματος αποκομιδής για Δήμους 
Ενέργεια 4.2 Σχεδιασμός Συστήματος Κεντρικής επεξεργασίας αποβλήτων 
Ενέργεια 4.3 Βελτιστοποίηση κτηνοτροφικών μονάδων σχετικά με την διαδικασία αποκομιδής αποβλήτων
Ενέργεια 4.4 Διεκπεραίωση Αδειοδοτήσεων
Ενέργεια 4.5 Τίτλος
ΠΕ 5 Ανάπτυξη και Λειτουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Κτηνοτροφικών Αποβλήτων 
Ενέργεια 5.1  Προμήθεια - Εγκατάσταση εξοπλισμού νέων υποδομών
Ενέργεια 5.2 Αρχικοποίηση εγκαταστάσεων στους Δήμους
ΠΕ 6 Μεταφορά Συστήματος στο Φορέα Λειτουργίας
Ενέργεια 6.1  Ορισμός Φορέων Λειτουργίας νέων Υποδομών
Ενέργεια 6.2 Εκπαίδευση Φορέων Λειτουργίας
Ενέργεια 6.3 Ανάληψη Υποδομών από τους Φορείς Λειτουργίας
Ενέργεια 6.4 Πιλοτική Λειτουργία - Παρακολούθηση

Δημοσιεύτηκε την 27/12/2012 - 12:41:18

Κατασκευή ιστοσελίδων Ints Κατασκευή ιστοσελίδων Ints
Επιστροφή στην κορυφή