Παραδοτέα ΠΕ.5. Ανάπτυξη & Λειτουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Κτηνοτροφικών Αποβλήτων

  • Δυο μονάδες κομποστοποίησης (αερόβιας βιοσταθεροποίησης) – μία στα όρια του κάθε Δήμου
imast
  • Σύστημα προώθησης του παραγόμενου κομποστ σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις, με έμφαση στις δενδρώδεις καλλιέργειες και εδικότερα την ελιά
  • Προμήθεια μικρού ελαστικοφόρου φορτωτή 
  • Προμήθεια αυτοκινούμενου αναστροφέα κομποστ
  • Προμήθεια φορτηγού
imast

Δημοσιεύτηκε την 01/06/2013 - 17:05:40

Κατασκευή ιστοσελίδων Ints Κατασκευή ιστοσελίδων Ints
Επιστροφή στην κορυφή