Παραδοτέα ΠΕ.4. Σχεδιασμός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Κτηνοτροφικών Αποβλήτων

  • Σύστημα αποκομιδής και συγκέντρωσης των αποβλήτων για κάθε Δήμο

            Καθορισμός:

  • Συστήματος κεντρικής επεξεργασίας και υπολογισμός βέλτιστων διαδρομών
  • Συστήματος «επί τόπου» επεξεργασίας για μικρές ή/και αποκεντρωμένες μονάδες

Δημοσιεύτηκε την 21/12/2012 - 16:02:13

Κατασκευή ιστοσελίδων Ints Κατασκευή ιστοσελίδων Ints
Επιστροφή στην κορυφή