Παραδοτέα ΠΕ.3. Καταγραφή υπάρχουσας κατάστασης & κτηνοτροφικών μονάδων

 • Χαρτογράφηση των κτηνοτροφικών μονάδων κάθε Δήμου 
 • Καταγραφή των κτηνοτροφικών μονάδων με GPS
 • Εισαγωγή δεδομένων σε  χάρτες GIS
 • Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των κτηνοτροφικών μονάδων (της ασφάλειας και υγιεινής των ανθρώπων και της ευζωίας των ζώων σε σχέση με το υπάρχον σύστημα διαχείρισης αποβλήτων)
  • Καταγραφή:
   • του αριθμού και του είδους των ζώων,
   • της ποιότητας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
   • του οδικού δικτύου
   • της ποιότητας διαβίωσης των ζώων
 •  Περιβαλλοντικές μετρήσεις και αναλύσεις
 • Εξετάσεις υγείας κτηνοτρόφων και ζώων
 • Σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης με διαδικασίες παρακολούθησης φυσικοχημικών και μικροβιακών παραμέτρων
  • Μετρήσεις σε υπόγεια/ επιφανειακά,ύδατα και σε αγρούς,
   • Φυσικοχημικές αναλύσεις (Κοπριές,Κόμποστ,Έδαφος)
 • Εξετάσεις υγείας σε κτηνοτρόφους,ζώα και ζωικά προϊόντα,
  • Μικροβιολογικές αναλύσεις

Δημοσιεύτηκε την 01/06/2013 - 17:02:18

Κατασκευή ιστοσελίδων Ints Κατασκευή ιστοσελίδων Ints
Επιστροφή στην κορυφή