Παραδοτέα ΠΕ 2. Πληροφόρηση και δημοσιότητα έργου

ΠΕ.2. Πληροφόρηση και δημοσιότητα έργου

  • Ημερίδες πληροφόρησης στους Δήμους Ανωγείων και Αραδίππου
  • Πληροφοριακό site έργου
  • Προωθητικό υλικό (φυλλάδια και cd’s)

Δημοσιεύτηκε την 21/12/2012 - 14:48:32

Κατασκευή ιστοσελίδων Ints Κατασκευή ιστοσελίδων Ints
Επιστροφή στην κορυφή