Ρόλοι εταίρων

ΠΕ1: Ο Συντονιστής Εταίρος θα είναι υπεύθυνος για τον Συντονισμό του έργου. Στην δράση συμμετέχουν όλοι οι εταίροι.
ΠΕ2: Από κοινού όλοι οι Εταίροι. Υπεύθυνος της Δράσης είναι ο Συντονιστής εταίρος.  
ΠΕ3: Οι συμμετέχοντες Δήμοι (Ανωγείων και Άραδίππου) θα χαρτογραφήσουν τις κτηνοτροφικές μονάδες μέσω GIS. Επίσης, θα προβούν σε δειγματοληψίες νερού, αποβλήτων υδάτων, ζωικών αποβλήτων, εδάφους και αποστολή δειγμάτων. Οι μικροβιακές αναλύσεις σε νερό, απόβλητα και έδαφος θα γίνουν από το εξειδικευμένο Κέντρο Ζωονόσων-κτηνιατρική κλινική . Εξειδικευμένες αναλύσεις ελέγχου υγείας ανθρώπων και ζώων θα ανατεθούν σε εξειδικευμένα εξωτερικά εργαστήρια. Το ΤΕΙΚ θα ασχοληθεί με το αντικείμενο των εκτιμήσεων σχετικά με την παραγωγικότητα σε απόβλητα κάθε μονάδας. Ποιοτικός χαρακτηρισμός κτηνοτροφικών μονάδων Δήμων Άραδίππου και Ανωγείων.  ΠΕ4: Ο Δήμος Ανωγείων και το ΤΕΙΚ θα ασχοληθούν με τις προδιαγραφές  και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού, καθώς και με τα ολοκληρωμένα σχέδια βελτίωσης σταύλων. Το ΤΕΙΚ  θα είναι υπεύθυνο για τον σχεδιασμό όλου του συστήματος ανάπτυξης και εφαρμογής περιβαλλοντικής παρακολούθησης ζωικών αποβλήτων και για τους δύο Δήμους. Οι τοπικές αρχές θα είναι υπεύθυνες για τις αδειοδοτήσεις που θα απαιτηθούν.   
ΠΕ5: Οι τοπικές αρχές (Δήμος Ανωγείων και Αραδίππου  θα είναι υπεύθυνοι για την λειτουργία των υποδομών που θα δημιουργηθούν σε ότι αφορά την αποκομιδή, επεξεργασία και διάθεση των κτηνοτροφικών αποβλήτων. Το ΤΕΙΚ  θα λειτουργήσει υποστηρικτικά κατά την φάση αρχικής λειτουργίας.
ΠΕ6: Κατά την φάση αρχικής λειτουργίας θα εκπαιδευτεί το προσωπικό στο στάδιο πιλοτικής εφαρμογής και αρχικής λειτουργίας από το ΤΕΙΚ , προκειμένου ο Φορέας Λειτουργίας να καταστεί αυτόνομα λειτουργικός και στις δύο περιοχές. 


Δημοσιεύτηκε την 21/12/2012 - 13:30:27

Κατασκευή ιστοσελίδων Ints Κατασκευή ιστοσελίδων Ints
Επιστροφή στην κορυφή