Η ιδέα

Η γεωργική γη της Κρήτης και της Κύπρου έχουν ένα βασικό κοινό χαρακτηριστικό: χαμηλή συγκέντρωση της οργανικής ουσίας. Η πολυετής εντατική καλλιέργεια έχει οδηγήσει στη συστηματική υποβάθμιση των εδαφών με την οργανική τους ουσία να πέφτει κάτω από το 0,5 % και την ερημοποίηση να εμφανίζεται ως μη αναστρέψιμη κατάσταση. Η ανάγκη να βρεθεί καλής ποιότητας οργανική ουσία είναι εξαιρετικά μεγάλη και όπως είναι λογικό παραγωγοί όπως η κτηνοτροφία αποτελούν μια από τις πρώτες επιλογές, μεταξύ άλλων και για ιστορικούς και παραδοσιακούς λόγους. Ταυτόχρονα, η ολοκληρωμένη διαχείριση των κτηνοτροφικών αποβλήτων αποτελεί ένα εξαιρετικά μεγάλο ζήτημα καθώς αφορά τόσο την προστασία του περιβάλλοντος όσο και τη δημόσια υγεία (κτηνοτρόφων, κατοίκων της υπαίθρου και καταναλωτών) αλλά και την υγεία και ευζωία των ζώων. Εκατοντάδες τόνοι αποβλήτων καταλήγουν ανεξέλεγκτα σε παράνομους χώρους απόθεση στερεών αποβλήτων, βουνοπλαγιές και ρεματιές μολύνοντας ακόμα και τα επιφανειακά και υπόγεια νερά.

 Ακόμα όμως και όταν καταλήγουν στη γεωργική γη, αυτό γίνεται χωρίς μέτρο και καθοδήγηση και χωρίς τα απόβλητα να έχουν περάσει διαδικασίες επεξεργασίας που θα τα κάνουν πιο ασφαλή. Στόχος της προτεινόμενης δράσης είναι ο συνδυασμός της διπλής αυτής πραγματικότητας και η μετατροπή της από δύο προβλήματα σε μια βιώσιμη και ουσιαστική λύση.

Μέρος του έργου είναι: 
- Η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των κτηνοτροφικών αποβλήτων με έμφαση στην προώθηση ενός υψηλού ποιότητας προϊόντος στα καλλιεργήσιμα εδάφη.
- Η ανάπτυξη σχεδίων που θα επιτρέψουν τη βελτίωση των εγκαταστάσεων σταβλισμού ώστε να βοηθηθεί η διαδικασία διαχείρισης των αποβλήτων και να βελτιωθούν οι συνθήκες ζωής των ζώων. 
- Η μικροβιολογική παρακολούθηση όλων αυτών των δράσεων και η εκτίμηση της επίδρασης τους στη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος, της αξιοποίησης της οργανικής ουσίας στην καλλιεργήσιμη γη και της προστασίας της υγείας και ασφάλειας ανθρώπων και ζώων.


Δημοσιεύτηκε την 27/12/2012 - 11:37:06

Κατασκευή ιστοσελίδων Ints Κατασκευή ιστοσελίδων Ints
Επιστροφή στην κορυφή