Προβλήματα-Ευκαιρίες στις οποίες απευθύνεται το έργο

Ερημοποίηση των Καλλιεργησίμων Εκτάσεων από την Έλλειψη Οργανικής Ουσίας:

Η οργανική ουσία αποτελεί παρεξηγημένο φυσικό πόρο καθώς σε αντίθεση με το νερό ή τα ορυκτά δεν είναι ορατή με γυμνό μάτι και σε αντίθεση με τα καύσιμα δεν είναι αντιληπτή εύκολα η σημασία της. Όμως αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό φυσικό πόρο που η εξάντλησή του, στις καλλιεργήσιμες τουλάχιστον εκτάσεις Κύπρου και Κρήτης, έχει πλέον φτάσει στα όρια της πλήρους εξαφάνισης. Η συγκέντρωσή της στα εδάφη αυτά σπάνια κυμαίνεται πάνω από το 1 % με τη μέση τιμή κοντά στο 0,5%. Σε σύγκριση με τα Β. Ευρ. εδάφη του 10%-12 % είναι εμφανής η έννοια της υποβάθμισης.Η ανάγκη για μεγάλες ποσότητας – κυρίως καλής ποιότητας – οργανικής ουσίας είναι τεράστια ώστε να επανέλθει κάποια μορφής ισορροπία. Έτσι τα οργανικά υπολείμματα (από τα οποία θα προέλθει η οργανική ουσία) αποτελούν μια λύση και πιθανότατα τη μοναδική. Τα κτηνοτροφικά απόβλητα –κυρίως κοπριά– αποτελούν την πρώτη επιλογή για μια σειρά από ιστορικούς και τεχνικούς λόγους. Η ανάγκη λοιπόν βελτίωσης των εδαφών δημιουργεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για διάθεση σε αυτά των αποβλήτων και υπολειμμάτων της κτηνοτροφίας. 

Υποβάθμιση του Περιβάλλοντος και Κίνδυνος για τη Δημόσια Υγεία και την Υγεία των Ζώων από την Έλλειψη Συστήματος Διαχείρισης των Κτηνοτροφικών Αποβλήτων:

Κάθε χρόνο εκατοντάδες τόνοι κτηνοτροφικών αποβλήτων καταλήγουν σε ρεματιές και πλαγιές βουνών καθώς και ανεξέλεγκτους χώρους απόθεσης αποβλήτων. Επικίνδυνοι μικροοργανισμοί και χημικές ουσίες (όπως πχ αντιβιοτικά) περνάνε στο φυσικό περιβάλλον μολύνοντας τα επιφανειακά και υπόγεια νερά, προκαλώντας φαινόμενα ευτροφισμού και φυσικά θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των ανθρώπων που κυρίως ζουν στην ύπαιθρο.  Το πρόβλημα φυσικά ξεκινά μέσα από τον ίδιο το στάβλο που ο λάθος σχεδιασμός και κατασκευή του σε ότι αφορά την απομάκρυνση των αποβλήτων που παράγουν τα ζώα δυσκολεύει και τη συλλογή και διαχείριση τους, αλλά κυρίως της υγεία των ζώων, την ευζωία τους, την υγεία του κτηνοτρόφου και φυσικά την υγεία του καταναλωτή (τυριού, γάλατος και κρέατος). Η ανεξέλεγκτη φυσικά «προώθηση» των αποβλήτων αυτών στις καλλιέργειες δε λύνει κανένα πρόβλημα καθώς γίνεται αποσπασματικά, χωρίς κανέναν έλεγχο στη διαδικασία και στην ποσότητα και ποιότητα των αποβλήτων που διαχειρίζονται. Πρόκειται ουσιαστικά για μια μετάθεση του προβλήματος. Η ευκαιρία όμως που δημιουργείται από την ανάγκη των καλλιεργήσιμων εκτάσεων για οργανικά υλικά μπορεί και να αποτελέσει την ουσιαστική λύση αρκεί να συνδυαστεί με ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης. Ένα σύστημα που θα εξασφαλίζει τη βελτίωση σταβλισμού των ζώων ώστε να γίνεται ευκολότερη και οικονομικότερη η απομάκρυνση των κοπριών, επεξεργασίας ώστε να μειώνεται το μικροβιακό παθογόνο φορτίο, να αποδομούνται οργανικοί ρύποι και αν εξαλείφεται το πρόβλημα των οσμών και τέλος να υποστηρίζει τη σωστή και αποτελεσματική διάθεση στην αγροτική γη. 


Δημοσιεύτηκε την 21/12/2012 - 14:06:51

Κατασκευή ιστοσελίδων Ints Κατασκευή ιστοσελίδων Ints
Επιστροφή στην κορυφή