Βιωσιμότητα Αποτελεσμάτων

Στο παρόν έργο, τα αποστελέσματα είναι συγκεκριμένα, μετρήσιμα, ρεαλιστικά και χρονικά προσδιορισμένα, δεδομένου ότι οι εταίροι είναι απολύτως στοχευμένοι στο αντικείμενο της ριζικής αντιμετώπισης του συνεχώς διογκούμενου προβλήματος της διαχείρισης των κτηνοτροφικών αποβλήτων.

Για το λόγο αυτό, τόσο ο Δήμος Ανωγείων, όσο και ο Δήμος Αραδίππου έχουν οργανώσει σειρά επαφών με στόχο την κοινή αντιμετώπιση του προβλήματος και έχουν διασφαλίσει την συναίνεση και συμμετοχή των κτηνοτρόφων της περιοχής για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων που συνεπάγεται η λειτουργία των Ολοκληρωμένων Κέντρων Διαχείρισης Κτηνοτροφικών Αποβλήτων που θα προκύψουν σαν αποτελέσματα του έργου και στις δύο κοινότητες, εξασφαλίζοντας παράλληλα σημαντική περιβαλλοντική προστιθέμενη αξία για τις εν λόγω περιοχές. 


Δημοσιεύτηκε την 21/12/2012 - 13:24:35

Κατασκευή ιστοσελίδων Ints Κατασκευή ιστοσελίδων Ints
Επιστροφή στην κορυφή